Nyheter & kommentarer

Journalister, inte som andra?

måndag, 13 mars, 2017 - 12:00 till 13:00
Sällan har journalisternas roll varit lika omdiskuterad som i dag. Hur klarar de sitt jobb i en värld präglad av snabbare nyhetsflöde och en ständig klickjakt? Hur ska de förhålla sig till fientliga

Sverige i Lafferkurvans utförsbacke

onsdag, 8 mars, 2017 - 12:00 till 13:00
Skattebetalarna och Timbro bjuder in till skatteseminarium: Genom jobbskatteavdragen sänktes skatten på arbete. Men marginalskatterna behölls höga. Finansminister Anders Borg ansåg att det var

Jag är neutral!

En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse

Världens högsta marginalskatt

fredag, 10 februari, 2017
I rapporten “Världens högsta marginalskatt” har Timbros tillträdande chefsekonom Jacob Lundberg kartlagt den effektiva marginalskatten i 31 länder.

Religionsundervisning i invandrarlandet Sverige

fredag, 10 februari, 2017 - 12:00 till 13:00
En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse

Jacob Lundberg är Timbros nya chefsekonom

25 januari, 2017
Han är sedan tidigare knuten till Timbro i olika egenskaper: som researcher, rapportförfattare och fellow. Som chefsekonom tillträder han i sommar.

Timbro i media

Aktuella rapporter

Aktuella briefing papers

Aktuella essäer