Den kostsamma värnskatten

ISBN:  978-91-7703-036-2
Pages:  6

Den kostsamma värnskatten

Author:  Jacob Lundberg
Publication date:  torsdag, 18 augusti, 2016

En avskaffad värnskatt skulle öka skatteintäkterna med 3 miljarder kronor, uppskattar nationalekonomen Jacob Lundberg i Timbros briefing paper "Den kostsamma värnskatten". Intäktsökningen motsvarar kostnaden för 7 000 nyutexaminerade poliser. 
Värnskatten är de sista fem procenten av den statliga inkomstskatten och betalas på månadsinkomster över 53 000 kronor. I rapporten ”Platt skatt för högre intäkter” visade Jacob Lundberg att det sannolikt skulle vara självfinansierande att avskaffa hela den statliga inkomstskatten.
Jacob Lundberg har också gått igenom befintlig forskning om värnskatten. Ett antal tidigare studier har funnit att ett avskaffande av värnskatten med mycket hög sannolikhet skulle vara självfinansierande. Men flera av dessa studier har gjort antaganden som leder till för låg självfinansieringsgrad, enligt författaren.
 

Fler briefing papers

Mest lästa