Migrationsdebattens karta - Mattias Svensson

Migrationsdebattens karta - Mattias Svensson

Author:  Mattias Svensson
Publication Date:  29 december, 2015

Mattias Svensson beskriver sin syn på migrationsfrågan som principiellt driven för fri rörlighet, med öppna gränser och en generös asylpolitik, “väl medveten om att detta är två olika saker”. I sin essä beskriver han hur denna fria rörlighet står i konflikt till välfärdsssystemet, och hur han där först prioriterar åtgärder för att avlösa boendekrisen och arbetsmarknadsproblemet men också ser en poäng med att strama åt asylsystemet där det gör minst skada. Grunden för detta är att det behövs för att bevara den fria rörlighet som etablerats i Norden och Europa. (s. 4).

 

Fler Essäer

Mest lästa