Religionsundervisning i invandrarlandet Sverige

Religionsundervisning i invandrarlandet Sverige

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  fredag, 10 februari, 2017 - 12:00 till 13:00
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm
Sverige

En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse för människor med andra trosuppfattningar.
 
I en ny rapport som Karin Kittelmann Flensner, lektor i utbildningsvetenskap, har skrivit, argumenterar hon för att svensk skolas religionsundervisning i dag saknar det här intresset. Religionsundervisningen, menar hon, används i stället för att förtydliga den egna, sekulära övertygelsen och religiösa människor framställs ofta som irrationella och kvar i en förgången tid.

Den sekulära staten ska fungera som en brygga till och som ett beskydd för religiös pluralism. Den ska inte använda religion eller religiositet som en negativ motbild med syfte att förhärliga sin egen position. Visst kan religion leda till segregation, men religionen kan också vara den grund som invandrare behöver för att möta ett nytt samhälle på ett tryggt sätt.

Hur ser svensk religionsundervisning ut i dag, och hur borde den se ut?
 
Välkommen till en rapportlansering med diskussion om religionsundervisning i svensk skola.

I panelen:
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och författare till Det gudlösa folket.
Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.
Karin Kittelmann Flensner, rapportförfattare och lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst.
Eli Göndör, moderator och programansvarig för integrationsfrågor.


Tid
10 februari, kl 12:00-13.00. Vi bjuder på lunch från kl 11.30.

Plats
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

Anmälan dig senast den 9 februari. Bindande anmälan.
Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.

Kontakt
Eli Göndör
E-post: eli.gondor@timbro.se
Telefon: 070 366 49 41

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang

Mest lästa