Medierna med i matchen

ISBN:  978-91-7703-054-6

Medierna med i matchen

I den här rapporten granskas hur tre medieföretag – Aftonbladet, Dagens Nyheter och Sveriges Television – har rapporterat från Ilmar Reepalus utredning om vinstbegränsning för företag i välfärdssektorn under 2015 och 2016.

Hur mycket har rapporterats? Vilka personer har fått komma till tals? Vilka organisationer? Vilka argument har framförts? Hur har frågan gestaltats? Dessa hör till de frågor som undersökts.

Resultatet av granskningen visar att rapporteringen knappast nått de krav på fördjupning, överskådlighet och opartiskhet man kan förvänta sig av kvalitetsmedier. Frågan om vinster för välfärdsföretag har främst skildrats som en politisk stridsfråga där sakfrågan hamnat i skymundan. Politiker har kommit till tals mångdubbelt fler gånger än experter eller företrädare för branschen. Framför allt har tre partier spelat huvudrollen: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och i viss mån Moderaterna. Den nuvarande situationen har i huvudsak beskrivits som problematisk. Medierna som granskats har i förvånansvärt låg grad självständigt undersökt den komplexa frågan om eventuella vinstbegränsningar. I stället har de förlitat sig på uppgifter från de mest engagerade politiska parterna. Därmed har medierna mer eller mindre avsagt sig uppdraget att själva erbjuda saklig och neutral information för att enbart bli en kanal för ideologiska särintressen.

Mer rapporter

Mest lästa