Världens högsta marginalskatt

ISBN:  978-91-7703-056-0
Pages:  5

Världens högsta marginalskatt

Author:  Jacob Lundberg och Alexander Fritz Englund
Publication date:  fredag, 10 februari, 2017

Svenska höginkomsttagare förlorar mest i världen på att jobba extra. Det visar en sammanställning av marginalskatter som jämför beskattning av höga inkomster i 31 länder. Är du högutbildad och har chefsposition och får en lönehöjning med 100 kronor går 75 kronor till staten. I Danmark ser det annorlunda ut: där får man behålla 30 procent mer. I rapporten “Världens högsta marginalskatt” har Timbros tillträdande chefsekonom Jacob Lundberg kartlagt den effektiva marginalskatten i 31 länder. Med den effektiva marginalskatten avses alla skatter som påverkar hur mycket en människa vill arbeta, från arbetsgivaravgifter till bensin- och andra punktskatter.

– En läkare exempelvis betalar i dag 60 kronor i inkomstskatt på varje extra hundralapp han eller hon tjänar. Det är högst i världen. Men fler skatter påverkar hur mycket man vill jobba och räknar man in dem blir siffran högre, säger Jacob Lundberg.

I undersökningen kommer Sverige ut som sämst. Den genomsnittliga effektiva marginalskatten är 58 procent – Sverige har 75 procent. I Danmark och Norge får en höginkomsttagare behålla upp till 40 procent mer av en löneökning och i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna så mycket som 60–70 procent mer.


Författaren uppmuntrar regeringen till att normalisera skattenivåerna.

– Avskaffar man den statliga inkomstskatten och behåller jobbskatteavdraget även för högre inkomster skulle Sverige normaliseras och vi skulle få samma skattenivå som genomsnittet i vår undersökning.

Fler briefing papers

Mest lästa