Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Publicerat

Så vänder man en skola i kris

onsdag, 29 april, 2015 - 11:30 till 13:00
För tio år sedan var Hackney ett förlorat område i Storbritannien. Skolorna var ökända för bristande ordning och usla resultat. I dag tillhör kommunens skolor de allra mest populära. Den kommunala

Dyrköpt populism att kasta ut riskkapitalbolagen

19 maj, 2014
Med en sommar kvar till Riksdagsvalet har vi en situation där sex av åtta partier uttalar sig negativt om riskkapitalbolag som ägare till bolag inom svensk välfärd. Samtidigt har inte enda av dessa partier på ett trovärdigt sätt redovisat hur de ska hantera de skolor, dagis, vårdcentraler och sjukhus som berörs – verksamheter som hundratusentals svenskar aktivt har valt och som sysselsätter drygt 50 000 människor.

Skandal eller succé?

8 maj, 2014
Johan Hjertqvist tar ett helhetsgrepp om äldreomsorgen.Beställ och läs mer om den nya boken